paczki1

Transport jest niezwykle ważną dziedziną w gospodarce, ponieważ rozwój transportu wpływa na rozwój wielu innych gałęzi gospodarki. Istnieje wiele rodzajów transportu, a każdy z nich obsługuje inne przesyłki. Po pierwsze możemy mówić o transporcie bliskim oraz dalekim.

Transport bliski używany jest podczas przemieszania towarów na niewielkie odległości. Jest on używany na przykład wewnątrz magazynów lub zakładów pracy. Transport daleki natomiast pozwala przemieszczać określone przesyłki na dalekie odległości, na przykład w obrębie państwa albo poza nim. Transport daleki realizowany może być za pomocą czterech rodzajów środków transportu.

Powoduje to również wyodrębnienie kolejnych rodzajów transportu. Zaliczymy do nich transport drogowy, kolejowy, morski oraz śródlądowy, a także lotniczy. Transport drogowy, odbywający się za pomocą samochodów dostawczych jest wykorzystywany niezwykle często. Jeżeli istnieje na danym terenie dobrze rozwinięta trakcja kolejowa może odbywać się tam transport kolejowy. W kwestii transportu przez wody śródlądowe lub wielkie zbiorniki wodne, takie jak morza, używa się statków i innych elementów będących częścią transportu wodnego. Jeżeli chodzi o transport lotniczy, to środkiem transportu są w tym wypadku samoloty.

Leave a Reply